Colofon

Website concept & design : MAtouche), Amsterdam (NL

Texten van Marieke Spaans, Kai Müller

Foto's:
Foto's van Marco Borggreve
Marieke Spaans
Marieke Spaans & Anton Steck

Foto's van Martin Möller
Mozart 1778 CD-Productie

Foto's van mijn clavecimbel van L.Spaans
een copie naar Ruckers 1624 van Titus Crijnen
beschildering door Thérèse de Goede


Auteurs- en beeldrecht / copyright
Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marieke Spaans. Copyrights van tekst en beeld berusten bij Marieke Spaans en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Links 

Het aanbrengen van een hyperlink naar webpagina's van deze site is toegestaan, op voorwaarde dat Marieke Spaans hier vooraf van op de hoogte is gesteld.

Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Marieke Spaans kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Marieke Spaans is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.